Empower

Vi er et multinasjonalt selskap som gjør samfunnet smartere.

 

Hvem er vi?

Vi er et selskap som arbeider målrettet for smarte samfunn ved å levere en unik kombinasjon av bransjespesifikke tjenester, prosessverktøy og intelligente dataplattformer for realisering av smarte ende-til-ende-løsninger.

 

200

Krevende prosjekter levert

200

Krevende prosjekter levert

250tb

Data for smarte samfunn bearbeidet hver dag

250tb

Data for smarte samfunn bearbeidet hver dag

250k

Fakturerbare tjenestetransaksjoner

250k

Fakturerbare tjenestetransaksjoner

1200

Praktikere

1200

Praktikere

Vår oppgave

Vi realiserer smartere samfunn og følger med på hva som skjer 24/7.

Med oss kan samfunnets virksomhetskritiske tjenesteleverandører, organisasjoner og institusjoner realisere sin ønskede form for smartere samfunn og gjøre den til virkelighet (ikke bare en fiksjon).

Intelligente data

Dataøkonomi er en ny måte å drive forretninger på ved å bruke informasjon og teknologi som tilretteleggere for kommunikasjon, dataoverføring og forretningstransaksjoner. Nettverksmodeller for forretningsdrift som kjernen i den digitale økonomien. Plattformer fremfor pipelines.

Smart produksjon

Industri 4.0 introduserer det som er blitt kalt «den smarte fabrikken», der kyberfysiske systemer styrer og overvåker prosesser og fatter desentraliserte beslutninger, og der arbeidsflyter er digitaliserte og datadrevne. Fordelene er åpenbare.

Bærekraftig energiforsyning

En smart-grid-revolusjon er godt i gang. Tre viktige megatrender: (1) Fremveksten av fornybar energi (2) livet på kanten av rutenettet og (3) elektrifiseringen av samfunnet bidrar alle til investeringer i redesign, bygging og drift av smartere rutenett og driftstjenester.

Hyperkonnektivitet

Et hyperkonnektivt samfunn er et samfunn med nærvær og innebygging, der konnektiviteten blir et kjerneelement på linje med strømforsyningen. Konnektivitetens hastighet og elastisitet får avgjørende betydning for dagliglivet og blir drivstoff for innovasjoner og banebrytende tjene...